ஞாயிறு, 14 ஜனவரி, 2018

விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சிக்காக செய்தியையே பலிகொடுப்பதா?

 விளம்பரதாரர் நிகழ்ச்சிக்காக செய்தியையே பலிகொடுப்பதா?
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்துமே சரியான நேரத்தில் ஒளிபரப்பப் படுகின்றனவா என்றால் இல்லை ஒன்று நேரத்திற்கு முன்னதாகவே ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அல்லது ஐந்து நிமிடம் அல்லது பத்து நிமிடம் தாமதமாக ஒளிபரப்பாகும்.