திங்கள், 13 ஏப்ரல், 2015

இந்த தொடர் கலாச்சாரம்தான் தொடரும் கலாச்சாரமா ?

விவாகரத்து ஆகாமல் இன்னொருவரைத் திருமணம் செய்து கொள்வது தான் சன் தொலைக்காட்சியின் தொடர் கலாச்சாரமா? என்ற தலைப்பில் சென்ற பதிவில் எழுதி இருந்தேன்.இந்த தொடர் கலாச்சாரம் தொடரும் கலாச்சாரம் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது என்றே தோன்றுகிறது மற்ற சில தொடர்களையும் பார்க்கும் போது.