ஞாயிறு, 22 நவம்பர், 2015

தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒரே சேனலில் நூறாவது முறையாக

தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறைப்பயாக திரைக்கு வந்து சில மாதங்களே ஆன திரைப்படம் ஓளிபரப்பாகும் என்று சொல்லிவந்தது போக இப்போது ‘’ தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறைப்பயாக திரைக்கு வந்து சில வாரங்களே ஆன திரைப்படம் ஓளிபரப்பாகும்’’ என்று விளம்பரம் செய்யும் நிலை வந்துள்ளது