சனி, 28 ஜனவரி, 2017

ஆயிரம் எபிசோடுகளுக்கு மேல் போனால்தான் நல்ல சீரியலா'?

ஆயிரம் எபிசோடுகளுக்கு மேல் போனால்தான் நல்ல சீரியலா'?

சன் டீவி யின் தொடர்கள் எல்லாவற்றையும் 1000 எபிசோட்டுக்குமேல் ஓட்ட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது. திரும்ப திரும்ப ஒரேமாதிரியான சம்பவங்களை உருவாக்கி கதையை இழு இழு என்று இழுத்து தொடரை நீட்டித்துக் கொண்டே போகிறார்கள். இப்படிச் செய்து -பார்ப்பவர்களுக்கு போரடிக்கச் செய்து வருகிறார்கள்.