ஞாயிறு, 30 ஏப்ரல், 2017

நம் பிரச்சினை அறியாமையல்ல செயலாற்றாமையே!

நம் பிரச்சினை  அறியாமையல்ல செயலாற்றாமையே!

§  தன் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்நால் மீனும்கூட பிரச்சினையில் (தூண்டிலில்) மாட்டிக் கொண்டிருக்காது.

§  அனுபவம் என்ற ஒன்றை நீங்கள் ஏதும் செய்யாமல் பெறமுடியாது.

§  பேசுவதற்கான திறமை நீங்கள் முன்னேறுவதற்கான குறுக்குவழி 

வெள்ளி, 28 ஏப்ரல், 2017

தன்னம்பிக்கையை இழப்பதே மிகப்பெரிய இழப்பு

சின்னச் சின்ன சிந்தனைகள்

§  யோசியுங்கள் நிச்சயமாக நல்லதொரு வழி இருக்கும்

§  எதையும் எதிர் பார்த்து இருங்கள்

§  நற் சிந்தனைகள் நன்மையே பயக்கும்.

வியாழன், 27 ஏப்ரல், 2017

இடமறிந்து பேசுங்கள்

Ø  சிந்தித்துப் பேசுங்கள்.

Ø  சபை அறிந்து (இடம் அறிந்து) பேசுங்கள்

Ø  சமயம் அறிந்து பேசுங்கள்.

Ø  உண்மையையே பேசுங்கள்

புதன், 26 ஏப்ரல், 2017

நன்னம்பிக்கை நற்பயன் தரும்.

சின்னச் சின்ன சிந்தனைகள்         

·         1 யோசியுங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வழி கிடைக்கும்

·         2. எதையும் தள்ளிப் போடாதீர்கள் இன்றே செய்யுங்கள் இப்போதே செய்யுங்கள்

·         3. கேட்டால்தான் கிடைக்கும். (அழுகுற குழந்தைதான் பால் குடிக்கும்)